The digital radio link we offer provides for a high-quality digital transmission of audio signal or complex stereo signal (MPX) from the studio to the broadcast station.
The frequency bandwidth is in compliance with the National plan for radio frequency spectrum allocation of the Comunications Regulation Comission.

Технически характеристики
на цифрова радио-релейна линия MRL-8G5:


1. Работна честота 10,600÷10,6525 GHz
2. Брой на каналите 16
3. Разстояние между каналите 3,5 MHz
4. Мощност на предавателя +20 dBm
5. Минимално ниво на входа на приемника  
        - За BER 10-6 -83 dBm
        - За BER 10-3 -89 dBm
6. Максимално ниво на входа на приемника -30 dBm
7. Стабилност на честотата ±10 ppm
8. Ширина на модулирания сигнал FI 3,2 MHz за -10 dB
9. Ширина на лентата FI на приемника 3 MHz за -З dB
10. Първа междинна честота (приемник) 371 MHz
11. Използвана модулация FSK
12. Начин на предаване на звуковия сигнал цифров 16 bit/s
13. Кодиращ закон линеен
14. Брой на звуковите пътища 2
15. Звукова лента 30Hz-15kHz, опция MPX (70kHz)
16. Хармонични изкривявания < 0,1%
17. Вътрешно модулационно изкривяване < 50 dB
18. Звуково съотношение сигнал/шум > 80 dB за NS +10 dB
19. Ниво на звука вход +6 dB
изход +3 dB
20. Възможност E/S цифров Опция 1
21. Допълнителни канали Опция 2
22. Захранване 220 V ± 10%
23. Консумация 2 x l5W
24. Работна температура -20, +50оC СВЧ модул
+5, +45оC мод/демодулатор
25. Размери:  
        - Вътрешна кутия 19” / 1U / 200 mm
        - Външна кутия 105 / 65 / 30 mm
  ОПЦИИ:  
1. Връзка CCITT G703; HDB3  
2 Данни:  
        - за 1 канал 64 kbit/s
        - от 1-4 канала 32 kbit/s


For more information, please contact us at:
office@insatelectronics.com
tel. +359 2 8313065
fax +359 2 9313469x