ТВ предавателите, предлагани от нас, са производство на "ABE" Италия, сертифицирани по ISO 9001. Предлагаме аналогови ТВ предаватели с мощност от 2 до 20 000 вата. Вградено микропроцесорно управление и контрол на режимите на работа на предавателя. Дистанционен контрол на единични или мрежа от предаватели. Възможност за добавяне на модул за превръщане на аналоговия ТВ предавател в ТВ предавател за цифрова телевизия.

  1. Digital TV Transmitters/Transposers Brochures & demo software


  2. Digital TV Transmitters - standard configuration examples


  3. Related products


  4. Analog (Digital Ready) TV Transmitters/ Transposers Brochures


  5. Analog (Digital Ready) TV Transmitters standard configuration examples


За повече информация:
office@insatelectronics.com
тел. 02/831-30-65
факс 02/931-34-69x