"Инсат електроникс" ООД Ви предлага:

Подготвяне на документи за кандидатстване за Индивидуални лицензии за радио и телевизионна дейност и радио релейни линии. Ние прилагаме действащата в момента за оформяне на документите нормативна уредба и стандарти за радио и телевизионна дейност.

За повече информация:
office@insatelectronics.com
тел. 02/831-30-65
факс 02/931-34-69

x