В областта на проектирането "Инсат електроникс" извършва следните услуги:

1. Избор на точка за излъчване - място за монтиране на антенната система и предавателното съоръжение.
2. Изработване на проекти част технология за:
За повече информация:
office@insatelectronics.com
тел. 02/831-30-65
факс 02/931-34-69x