УКВ предавателите, предлагани от нас, са производство на фирма "ELENOS" - Италия, която е сертифицирана по ISO 9001. Мощностите на предавателите варират от 30 до 20 000 вата. Предавателите имат вграден микропроцесорен контрол и управление на режимите на работа. Дистанционен контрол на единични или мрежа от предаватели.

УКВ възбудители:

ETG1000 PFC/1
ETG500 DR
ETG300 DR
ETG151
ETG101

УКВ усилватели:

E5000C
E3000
E2500 DR
E2000 DR

Мощни УКВ предаватели:

ET10000
EK5000
ET3000

За повече информация:
office@insatelectronics.com
тел. 02/831-30-65
факс 02/931-34-69


x